За републиката

Тук се събират активни граждани, които са готови да работят за възстановяване на Републиката – всеки, където може, „отляво” и „отдясно”, с анализи, ангажименти, подписки, дискусии, протести. Манифестът „За Републиката”, около който сме се обединили, описва същината на проблема и ангажиментите, които поемаме, за да помогнем за неговото разрешаване; както и изискванията, които поставяме пред държавниците си в качеството ни на граждани на Републиката.

2016 zarepublikata.eu